Privatlivspolitik

 

 

 

Opdateret den 10. august 2022.

SwimÖresund har ansvaret for, at dine data bliver behandlet i overensstemmelse med lovgivningen.

Indsamling af data

Når du tilmelder dig aktiviteter hos SwimÖresund, afgiver du en række personlige oplysninger, som opsamles sikkert hos:

SwimÖresund
Hesteskoen 15
3000 Helsingør
Danmark
www.swimoresund.com
e-mail: [email protected]

Formål

SwimÖresund indsamler og behandler persondata for at kunne håndtere og levere de ydelser deltageren har købt.

Hvilke data indsamler SwimÖresund

Persondata, der indsamles og behandles, kan for eksempel omfatte (men ikke begrænses til):

 • Navn og Efternavn
 • Nationalitet
 • e-mail
 • Telefonnummer
 • Køn
 • Alder
 • Fødselsdato
 • Klub / Hold navn
 • Svømmehistorie / historik
 • Lægeerklæring
 • Kvalifikationsdetaljer

Hvad gør SwimÖresund med den indsamlede data

Brugen af den indsamlede data vil typisk omfatte (men ikke begrænses til):

 • Intern journalføring
 • Overvågning og kontrol af nødvendige krav for deltagelse i SwimÖresunds aktiviteter
 • SwimÖresund kan bruge dine kontaktoplysninger, for at komme i kontakt med dig, og for at administrere din svømmetur
 • SwimÖresund deler om nødvendigt dine kontaktoplysninger med din svømmeobservatør
 • Information som vi kan dele med henblik på offentliggørelse af svømmeresultater
 • Navn på svømmer(e)
 • Dato på svømningen
 • Svømmerens nationalitet(er)
 • Alder på svømmetidspunktet
 • Svømmekategori
 • Svømmestil
 • Tidtagning
 • Rekorder
 • Holdnavn / Gruppenavn
 • Navne på svømmere på hold eller i grupper
 • Svømmekategori
 • Svømmestil

Opbevaring af data

SwimÖresund vil kun opbevare dine persondata, så længe det enten er pålagt en juridisk forpligtelse hertil, eller så længe det er relevant for den hensigt, hvormed de blev indsamlet. Svømmeoptegnelser, resultater og observatørrapporter vil blive opbevaret på ubestemt tid af hensyn til historisk dokumentation.

Indsamling, anvendelse og videregivelse af billedmateriale

I forbindelse med vores aktiviteter tager SwimÖresund fotos og video undervejs af deltagerne. Dette materiale er situationsoptagelser, hvor selve aktiviteten er det egentlig fokus. Situationsoptagelser kan uden forudgående samtykke anvendes af arrangørerne og efter konkret aftale af partnere og sponsorer, også til markedsføringsformål.

Mediemateriale, hvori deltagere optræder som en del af SwimÖresunds arrangement, præsenteres eksempelvis på SwimÖresunds hjemmeside og på SwimÖresunds sociale medier.

Opbevaring af billedmateriale

Billed- og videomateriale opbevares på interne datadrev og på online fotodelingsservices, såsom YouTube, Facebook, Instagram og Twitter.

Nyhedsbrev

Via et plugin på SwimÖresunds hjemmeside kan du tilmelde dig SwimÖresunds nyhedsbrev. Ved tilmelding oplyser du din e-mailadresse og i nogle tilfælde dit navn. Som nyhedsbrevsabonnent vil du kunne modtage information, nyheder og tilbud.

Samtykket til, at SwimÖresund må opbevare og behandle dine personoplysninger til udsendelse af nyhedsbrevet, kan til enhver tid tilbagekaldes, idet hvert nyhedsbrev indeholder et link med en tilbagekaldelsesmulighed (afmeld).

Videregivelse af data

Persondata, som SwimÖresund indsamler, videregives til tredjepart i forbindelse med udstedelse af certifikat.

Følgende data videregives WOWSA (USA):

 • Navnet på svømmeren
 • Billede af svømmeren
 • Datoen for svømning
 • Svømmerens nationalitet
 • Alder på tidspunktet af svømningen
 • Køn (mand/kvinde)
 • Tidtagning på svømningen
 • Hvilken kategori der svømmes efter
 • Svømmestil

SwimÖresund sælger ikke dine persondata til tredjemand.

Sikkerhedsforanstaltninger

SwimÖresund gennemfører fornødne tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at sikre et passende sikkerhedsniveau og beskyttelse af persondata.

Ændringer i privatlivspolitik

SwimÖresund forbeholder sig retten til løbende at opdatere vores privatlivspolitik. Privatlivspolitikken er senest opdateret august 2022.

Spørgsmål til dine privatlivsdata

Hvis du ønsker at få slettet dine data eller har spørgsmål hertil, er du meget velkommen til at kontakte SwimÖresund på e-mail [email protected]

Ved sådanne spørgsmål kan SwimÖresund have brug for at verificere din identitet inden ændring kan foretages.