Vilkår og Betingelser

 

 

 

Læs følgende ’vilkår og betingelser’ omhyggeligt, før du benytter dig af vores service på denne hjemmeside. Vi anbefaler også, at du læser vores privatlivspolitik.

Når du besøger og benytter vores hjemmeside, accepterer du disse ’vilkår og betingelser’.

Tilmelding og registrering

Oplysninger, som du udfylder og videregiver til os i tilmeldingsformularer, registreringsblanketter, lægeerklæringer eller andre dokumenter, skal være sande, rigtige og fuldstændige. Du bedes straks underrette os om eventuelle ændringer i disse oplysninger.

Bekræftelse og kontrol af tilmelding

Når vi har modtaget de nødvendige dokumenter for din deltagelse, og din betaling er registreret, vil du inden for de næste 7 dage modtage en ordrebekræftelse. Modtager du ikke en ordrebekræftelse, eller opdager du fejl eller mangler ved den, bedes du kontakte [email protected]

Overdragelse

Da din tilmelding er personlig, er det ikke muligt at overdrage den til en anden person.

Produktansvar, fortrydelsesret og refundering

Du (køberen) har jf. Forbrugeraftaleloven om handel på internettet ingen fortrydelsesret, idet rekreative fritidsaktiviteter ikke fremgår af aftalen. Det betyder, at du ikke kan få refunderet eller overdrage din tilmelding/deltagelse til andre.

Betaling

I forbindelse med tilmelding bedes du indbetale deltagergebyret til konto i Arbejdernes Landssbank.

Ved bankoverførsler fra Danmark:
Reg. nr. 5357 Konto nr. 0560339

Ved bankoverførsler fra udlandet:
IBAN kontonummer: DK4653570000560339
SWIFT-adresse (BIC): ALBADKKK

Helbred

Du skal være sund og rask, og være i stand til at fuldføre hele distancen ved egen hjælp.

Ansvar

Du bekræfter ved tilmelding, at du er indforstået med, at deltagelse sker på eget ansvar og egen risiko, og at hverken arrangøren, partnere eller sponsorer kan drages til ansvar for ulykker, skader og død, som du pådrager dig selv eller andre før, under og efter aktiviteten, dette gælder både juridisk og økonomisk. Ved tilmelding bekræfter du, at du er indforstået med, at deltagelse sker på eget ansvar og egen risiko.

Besøg på vores hjemmeside

Vores side er kun beregnet til personer med bopæl i Danmark.

Oplysninger på vores hjemmeside

Indholdet på vores hjemmeside er kun beregnet som generel information. Informationerne på hjemmesiden kan aldrig anvendes uden sideløbende specialiseret rådgivning fra eksperter og professionelle. Du skal derfor altid rådføre dig med en professionel eller få specialiseret rådgivning, før du foretager en handling på baggrund af indholdet på vores hjemmeside. Vi påtager os ikke ansvar for tab, skader eller lignende, som er opstået som følge af informationerne på vores hjemmeside.

Link til andre hjemmesider

Vi stiller direkte links til rådighed, der giver adgang til tredjeparts hjemmesider. Vi har ikke kontrol over indholdet på disse tredjeparts hjemmesider, og har derfor intet ansvar for indholdet på disse hjemmesider.

Brug af mediemateriale

Fotos, filmoptagelser, interviews og lignende mediemateriale, hvori deltagere optræder i forbindelse med SwimÖresund, kan efterfølgende frit benyttes af arrangørerne, partnere og sponsorer, herunder også til markedsføringsformål. Alle fotos, som arrangørerne benytter såvel online som på trykt materiale, herunder på hjemmesider, YouTube, Facebook, Instagram, Twitter og andre Sociale Medier, er underlagt ophavsret og må på ingen måde anvendes med markedsførings- eller kommercielt formål uden aftale.

Rettigheder til dit mediemateriale

Hvis vi modtager mediemateriale fra dig, giver du os ubegrænset adgang til at benytte dette materiale frit.

Aflysning og force majeure

SwimÖresund kan se sig nødsaget til at aflyse svømningen (krydsningen) ved force majeure der umuliggør afvikling. Dette gælder blandt andet myndighedspåbud eller -forbud, uvejr, ulykker eller andre omstændigheder, som er ude af vores kontrol.

Generelt

Hvis det konstateres, at en del af disse ’vilkår og betingelser’ ikke kan håndhæves som følge af lov, påvirkes alle andre dele af disse ’vilkår og betingelser’ ikke og skal fortsat have retskraft.

Gældende lovgivning

Enhver påstand, tvist eller sag der måtte opstå ud fra eller i forbindelse med nærværende ’vilkår og betingelser’, skal reguleres og tolkes i overensstemmelse med dansk lovgivning, og danske domstole skal have enekompetence over enhver påstand, tvist eller sag.

Ændringer af vores ’vilkår og betingelser’ og hjemmesidee

Vi forbeholder os til enhver tid retten til at ændre disse vilkår og betingelser uden forudgående varsel over for dig ved at ændre dem på vores hjemmeside. Du bør besøge siden fra tid til anden for at se, hvilke ændringer vi foretager, eftersom de er bindende for dig.

Vi kan ikke garantere, at vores webside, eller indhold derpå, er fri for fejl eller mangler.

Vores kontaktoplysninger er

SwimÖresund
Hesteskoen 15
3000 Helsingør
Danmark
www.swimoresund.com
e-mail: [email protected]

Opdateringer

Disse vilkår og betingelser blev senest opdateret i august 2022.